Restaurants met de beste prijs/kwaliteit volgens culinair recensent Bruno Vanspauwen

Grote meerderheid van restaurantbezoekers wil wijnen per glas

Foodnews

Grote meerderheid van restaurantbezoekers wil wijnen per glas

Uit een studie, uitgevoerd voor de Franse horecasector, kwam naar voor dat 64% van de wijnconsumenten liever wijn per glas bestelt in een restaurant dan per volledige fles. Slechts 27% verkiest per fles te bestellen, voornamelijk de generatie boven 50 jaar.
Bij de jongere generatie (jonger dan 26 jaar) is de trend nog duidelijker: daar wil 77% liever wijn per glas.
De argumenten die men aanhaalt om wijn per glas te verkiezen, zijn: minder risico op slechte wijn (als je een glas neemt, kan je sneller veranderen), minder risico op dronkenschap, en de mogelijkheid om  meerdere wijnen te proeven, wat de tafelervaring boeiender maakt.
Door het feit dat wijn alleen per fles kan besteld worden, blijkt ook dat de consumptie van wijn daardoor terugvalt. Koffie en bier worden op restaurant vandaag méér gedronken dan wijn, niet toevallig waarschijnlijk omdat je die dranken per glas kan bestellen.toegevoegd op 01.11.2013